1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت‌های جدید نظیر نانو گرافن اکسید‎ مغناطیسی عامل‎‌‎دار شده‎ ‎با استفاده از واکنش‌های چند‌جزیی و کاربرد آن‎‌‎ها در واکنش‎‌‎های آلی‎ ‎ نظیر جفت‌شدن و حذف یون‌های فلزی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، نانوگرافن‌اکسید مغناطیسی، واکنش‎‌‎های چند‌جزیی، واکنش جفت‌شدن، 5،2 دی‌آمینو فوران‌ها، دی-هیدروپیریمیدین‌ها
سال 1401
پژوهشگران هاشم باقری(دانشجو)، رحمان حسین زاده(استاد مشاور)، ربابه بهارفر(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله نانوکامپوزیت جدید بر پایه نانوگرافن اکسید مغناطیسی عامل‌دار شده با دی‌تیوکاربامات‌ها ( MGO-AP/DTC ) با استفاده از واکنش سه‌جزیی سنتز شد. سپس از آن به عنوان کاتالیزگر در تهیه ترکیبات هتروسیکلی مانند 5،2-دی آمینو فوران‌ها و دی هیدروپیریمیدین‌ها استفاده شد. در ادامه، با تثبیت فلز مس بر روی نانوکامپوزیت فوق، نانوکاتالیزگر ناهمگن جدیدی ( Cu@MGO-AP/DTC ) سنتز شد که به عنوان کاتالیزگر در واکنش جفت‌شدن اُلمن استفاده شد. همچنین نانو‌کامپوزیت ( MGO-AP/DTC ) به عنوان جاذب درجذب فلزات سنگین مورد مطالعه قرارگرفت. ساختار این نانوکاتالیزگرها با استفاده از آنالیزهای متعددی نظیر IR،‎ ‎ SEM،EDS ‎، ICP، Mapping، CHN ، TGA و ‎ XRD ‎مورد بررسی و تایید قرار گرفت. برخی از مزایای استفاده از این نانوکامپوزیت‌ها شامل: روش تهیه آسان، بازده بالای فراورده‌های واکنش‌ها در مجاورت این کاتالیزگرها، شرایط ملایم و زمان کم انجام واکنش‌ها، قابلیت حمل آسان و جدا سازی و بازیافت آسان این کاتالیزگرها می‌باشند. فراورده‌های سنتز شده با استفاده اطلاعات به دست آمده از طیف‌های ‎1H NMR و ‎13C NMR یا نقطه ذوب آن‌ها شناسایی شده‌اند