1403/05/02
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز لیگاندهای بازی مانند فنانترولین، تثبیت شده بر روی گرافن اکسید مغناطیسی به عنوان نانوکاتالیزگر در واکنش‌های آلی نظیر واکنش های جفت شدن و جاذب فلزات سنگین یا رنگها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
گرافن اکسید، نانومغناطیس، 5-آمینو-10،1-فنانترولین، کاتالیزگر ناهمگن، واکنش جفت شدن کربن-نیتروژن، جذب فلزات سنگین
سال 1401
پژوهشگران مریم عباس زاده(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، شهرام قاسمی میر(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله گرافن اکسید تهیه شده طبق روش بهبود یافته‌ی هامرز، با نانوذرات آهن (Fe3O4) و آمینوفنانترولین طی دو روش مختلف عامل‌دار شد. ترکیبات تهیه شده به وسیله آنالیزهای CHN، FE-SEM، EDS، TEM، XRD، TGA و نقشه توزیع عناصر مورد شناسایی قرار گرفتند و خواص مغناطیسی نمونه‌ها به وسیله مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی (VSM) اندازه‌گیری شد. کارایی ترکیبات تهیه شده در واکنش جفت شدن کربن-نیتروژن و جذب فلزات سنگین ارزیابی شد. با توجه به عملکرد بهتر MGO@APhen، کاربرد این ترکیب در مجاورت CuI به عنوان کاتالیزگر ناهمگن در واکنش جفت‌شدن آمیدها و NH-هتروسیکل‌ها با آریل‌هالیدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل عملکرد عالی کاتالیزگر، محصولات N-آریله شده با بازده بالای 85 درصد بدست آمدند. کاتالیزگر مغناطیسی با موفقیت بازیابی شد و در 6 چرخه متوالی مورد استفاده مجدد قرار گرفت. علاوه بر این کاربرد ترکیب MGO@APhen به عنوان جاذب در فرایند جذب کاتیون‌های Pb(II) و Ag(I) مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج MGO@APhen کارایی بسیار بالایی در حذف کاتیون‌های سرب و نقره از محلول آبی نشان داد. فرایند جذب از مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم و ایزوترم لانگمویر پیروی نمود. همچنین نتایج پارامترهای ترمودینامیک، فرایند را به صورت گرماده و خودبخودی پیش‌بینی نمود. در نهایت جاذب در پنج چرخه متوالی واجذب/جذب بدون از دست دادن فعالیت مورد استفاده قرار گرفت.