1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
اکسید گرافن مغناطیسی عامل دار شده با هیستیدین به عنوان جاذب برای ریز استخراج فاز جامد و نانو کاتالیزگر بازی در واکنش های چند جزئی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اکسید گرافن مغناطیسی، آمینو اسید هیستیدین، واکنش چند جزئی، اسپیرواکسیندول، اوریک اسید، ریز استخراج فاز جا
سال 1399
پژوهشگران مریم ایراندوست(دانشجو)، میلاد غنی(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این پروژه نانو کاتالیزگر اکسید گرافن مغناطیسی عامل دار شده با آمینو اسید هیستیدین سنتز شد. کاتالیزگر سنتز شده با استفاده از آنالیز-های مختلف مانند XRD، SEM، VSM، EDS و IRشناسایی شد و به عنوان کاتالیزگری سبز و کارآمد در واکنش چند جزئی 1و2- دی کتون ها، مالونونیتریل یا اتیل سیانو استات و ترکیبات C-H فعال مختلف برای سنتز مشتقات اسپیرواکسیندول ها در حلال آب: اتانول (1:1) و در دمای °C80 با بازده خوب مورد استفاده قرار گرفت. از اکسید گرافن مغناطیسی عامل دار شده توسط آمینو اسید هیستیدین به عنوان یک نانو جاذب مغناطیسی برای استخراج اوریک اسید از نمونه های بیولوژیکی انسان مانند ادرار و پلاسما، بوسیله روش ریز استخراج فاز جامد استفاده شد و انداز ه گیری آن بوسیله روش HPLC انجام شد.