1403/04/26
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز حس گرهای فلورسانی جدید بر پایه کالیکس[4]آرن دارای واحدهای کومارین برای شناسایی یون ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حس گرهای فلوئورسانی، کالیکس[4]آرن، واحدهای کومارین، یون مس، سرم خون
سال 1397
پژوهشگران الهام دومهری(دانشجو)، محمود تاجبخش(استاد مشاور)، احمدرضا بخردنیا(استاد مشاور)، رحمان حسین زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله چند مشتق از کالیکس[4]آرن دارای فلوئوروفور کومارین با استفاده از واکنش کلیک سنتز شدند. به این منظور، کالیکس[4]آرن های دارای کومارین A، B و C سنتز شدند و ساختار آن ها با استفاده از طیف NMR شناسایی گردید. سپس، خواص اتصال یون های فلزی مختلف با این ترکیبات بررسی و فرایند شناسایی از طریق طیف سنجی فرابنفش-مریی، فلوئورسانس و 1H NMR انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان کاتیون های گوناگون، این ترکیبات نسبت به یون مس گزینش پذیری بالایی دارند از این رو، ترکیبات سنتزی فوق، حس گرهای فلوئورسانسی کار آمدی برای یون مس می باشند. هم چنین ترکیبات A و B با موفقیت برای شناسایی مس در سرم خون انسان به کار برده شدند.