1403/05/02
رحمان حسین زاده

رحمان حسین زاده

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی: بابلسر- دانشگاه مازندران-دانشکده شیمی-گروه شیمی آلی
تلفن: 01135302356

مشخصات درس

عنوان شیمی آلی 1 و 2 و 3
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات