1403/03/07
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302608

مشخصات پژوهش

عنوان
مستندات قرآنی و حدیثی نقش جوانان در تحقق نظام پیشرفته اسلامی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نظام پیشرفته اسلامی، نقش جوانان، قرآن، روایات
سال 1402
پژوهشگران فاطمه زهرا شعبانی(دانشجو)، رضا آقاپور(استاد مشاور)، مهدی تقی زاده طبری(استاد راهنما)

چکیده

قرآن و روایات اصلی ترین و معتبرترین مستنداتی هستند که بشر مسلمان برای پیشرفت فردی و اجنماعی امروزه در دست دارد. فرد با اجتماع در ارتباط است و کوچترین تغییر روی افراد می تواند باعث تغییر جامعه شود. پس بر این اساس برای ترقی مادی(توسعه) و ترقی معنوی(پیشرفت) یک جامعه و یک نظام لازم است که افراد روی ویژگی های فردی و شخصیتی خود کار کنند تا با ترقی خود باعث جهش جامعه خود شوند. اما افراد چگونه میتوانند بر روی خودشان کار کنند تا به هدف که پیشرفت جامعه است برسند؟ قرآن و احادیث و روایات هم مثال های خوبی در اختیارمان می گذارند تا از آن ها الگو بگیریم و آن ها را سر لوحه زندگی خود قرار دهیم هم راه های گوناگونی را به ما نشان داده اند تا با عمل به آن دستورات به هدفمان برسیم. در این پژوهش به مستندات قرآنی و حدیثی می پردازیم که مسیر پیشرفت نظام اسلامی را به ما نشان می دهند.