1403/03/07
رضا آقاپور

رضا آقاپور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302608

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و تحلیل متغیر های سبک زندگی موثر در حجاب و پوشش زنان بر اساس قرآن و حدیث
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
سبک زندگی، زنان ، حجاب ، پوشش زنان، قرآن و حدیث
سال 1400
مجله پژوهش نامه اسلامي زنان و خانواده
شناسه DOI
پژوهشگران رضا آقاپور ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، سید محسن موسوی

چکیده

سبک زندگی اسلامی در قرآن و حدیث دارای متغیر هایی است که امروزه آشنایی با آنها در جامعه اسلامی جهت استحکام خانواده ضرورت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل متغیرهای اثرگذار سبک زندگی در ارتباط با حجاب و پوشش اسلامی زنان انجام شد. داده های کیفی پژوهش با استفاده از پرسش نامه و براساس متغیرها و مؤلفه های (پیشران های) تأثیرگذار جمع آوری شد. پس از جمع آوری داده های کیفی و شناسایی متغیرها در چارچوب مدل دلفی، تعداد 10 پرسش نامه بین خبرگان علوم قرآنی توزیع گردید. تحلیل ساختاری داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای ازدواج ساده و پایدار، پذیرش عرف مطابق با شرع، اعتقاد به اصل تسکین، اعتقاد به اصل مودت، الگوسازی از شخصیت های نمونه اسلام، امنیت و مصونیت، خانواده مستحکم و سالم، توحیدمحوری و اعتقادات دینی از مهمترین متغیرهای سبک زندگی اسلامی مؤثر بر حجاب زنان است.