1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «معاذ بن مسلم»و«معاذ بن کثیر»
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مختلفات و مشترکات، رجال، معاذ بن مسلم، معاذ بن کثیر، تمییز
سال 1399
مجله كتاب قيم
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه طاهریان ، سید محسن موسوی ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، مهدی تقی زاده طبری

چکیده

یکی از موانع شناسایی هویت راویان در بررسی های سندی عناوین متعدد راوی در قالب لقب کنیه، اسم و نیز اشتراک یک اسم بر عناوین مختلف است. در همین رابطه شیخ صدوق مدعی است که معاذ بن کثیر و معاذ بن مسلم، هویت یکسانی دارند. در کتب تاریخی، رجالی و حدیثی برای معاذ بن مسلم، عناوین مختلفی چون .....