1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
تعمل با حدیث در تفسیرهای المیزان و تسنیم: مقایسه و تطبیق
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تعمل با حدیث در تفسیرهای المیزان و تسنیم: مقایسه و تطبیق
سال 1393
پژوهشگران محمدحسین صالحی شهربابکی(دانشجو)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد مشاور)، محسن نورائی(استاد راهنما)

چکیده

تعمل با حدیث در تفسیرهای المیزان و تسنیم: مقایسه و تطبیق