1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاه حرام آثار، پیشگیری و درمان آن از منظر قرآن کریم و روایات
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نگاه، حرام، غض، بصر، حفظ، فروج، نامحرم
سال 1394
پژوهشگران سید محسن موسوی ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، محمد احمدنیا

چکیده

اسلام برای ایجاد جامعهای پاک، بعضی از نگاهها را تحریم کرده است. نگاه حرام از نظر شرع و عقل، نگاهی است که مهمترین آثار سوء آن، فروپاشی خانواده و ناامنی اخلاقی در جامعه است و آن، نگاه مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم و حتی صورت و کفین نیز بهشرط ریبه حرام است. این تحقیق با روش کتابخانهای سعی دارد که با تبیین نگاه حرام و آثار سوء آن بین اقشار جامعه، راهکار پیشگیری و درمان آن را نیز تبیین کند. از مهمترین راهکارهای قرآنی: غض بصر و حفظ فروج از جانب مرد و زن، عدم نمایش زینت زن به نامحرم و نمایش آن به شوهر و گروهی دیگر که در قرآن آمده است، نزدیکنشدن به زنا، راهرفتن صحیح از جانب زن، ذکر خدا، استغفار، عدم اصرار بر گناه، توبه، و ازدواج میباشد؛ تا انسان بتواند در محیطی سالم و دور از هرگونه آلودگی به تکلیف الهی خود عمل کند و در جامعهای که مدّ نظر اسلام است، به اهداف عالی خداوند که در قرآن کریم تبیین کرده )و آن به کمال رسیدن بشر است( برسد.