1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
وظایف عالمان در مقابل حکومت در نهج البلاغه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
وظایف عالمان، حکومت، نهج البلاغه
سال 1396
پژوهشگران مرضیه غلامرضایی(دانشجو)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد مشاور)، محسن نورائی(استاد راهنما)

چکیده

از جمله افرادی که در حکومت اسلامی نقش دارند عالمان دین هستند.عالمان دین در طول تاریخ از جایگاه اجتماعی والا و ارزشمندی برخوردار بوده و در چشم و دل مردم قداست و اعتبار فراوان داشته اند. این اعتبار معنوی و نفوذ اجتماعی، مخصوص روحانیون شیعه و عالمان مسلمان نبوده و نیست. در دیگر ادیان و مذاهب هم دین شناسان، علی رغم همه تبلیغات مخالفان و رفتارهای نادرست برخی از آنان، از پایگاه معتبر مردمی و جایگاهی تأثیرگذار در صحنه فرهنگ عمومی برخوردارند. درباره ی این مسئله، بحث هایی هر چند نزدیک به این موضوع شده است اما بیشتر آنها اشاره ای مستقیم به این موضوع به عنوان بحث مهم و مستقلی نداشته اند. پایان نامه ای که اکنون شما خواننده ی عزیز می خوانید به روش توصیفی – تحلیلی جمع آوری شده است که شامل مطالبی، از جمله نهاد حاکمیت در نهج البلاغه، جایگاه علما و ویژگی های علما مطلوب در قرآن، روایات و نهج البلاغه و وظایف علما در مقابل حکومت در نهج البلاغه می باشد و به این نتیجه رسیده ایم که علما دین قدرت بزرگی هستند که با از دست دادن آنها پایه های اسلام فرو می ریزد و قدرت جبار دشمن بی معارض می شود. و اگر علما نباشند، اسلام را هیچ کسی نمی تواند نگه دارد و شکست خوردن علما شکست اسلام است. پس در جواب، به سخنان کسانی که می گویند سیاست از دیانت جداست و با به هم آمیختگی دین با حکومت مخالفت دارند باید گفت، نباید اسلام از علما جداشود و تکلیف حکومت و ملت است که تبعیت از علما کنند ودر برابر حرفها و تبلیغاتی که بر ضد علما می شود، گوش های خود را بگیرند و نشنوند چون علما جزئی از جامعه و مردم هستند و حکومت، در بسیاری از تصمیمات مهم برای جامعه حتماً باید نظرعالمان دین را جویا شود.