1403/03/05
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
زیدبن ثابت در آیینه ی تحلیل و پژوهش
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
زیدبن ثابت در آیینه ی تحلیل و پژوهش
سال 1402
پژوهشگران زیور شریعتی(دانشجو)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد مشاور)، سید علی اکبر ربیع نتاج(استاد راهنما)

چکیده

زیدبن ثابت در آیینه ی تحلیل و پژوهش