1403/02/29
سید علی اکبر ربیع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 2698

مشخصات پژوهش

عنوان
روایات کاتب وحی بودن معاویه در ترازوی نقد
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کتابت وحی، کاتبان وحی، معاویه، روایات.
سال 1398
مجله علوم قرآن و حدیث
شناسه DOI
پژوهشگران سید علی اکبر ربیع نتاج ، رمضانعلی صمدی

چکیده

اینکه افرادی همانند امام علی (ع)، ابی بن کعب، زید بن ثابت و دیگران کاتب وحی بودند را می توان از روایات و گزارشهای تاریخی دریافت، اما همه آنها در یک درجه و رتبه نبوده اند، بلکه برخی از ابتدا هم راه پیامبر (ص) بوده و تمامی قرآن را نگاشتند، و برخی مقداری از قرآن را و بعضی در اواخر بعثت حضرت رسول (ص) به جمع کاتبان پیوستند؛ اما اینکه فردی همچون معاویه بن ابی سفیان نیز از کاتبان وحی باشد، از موضوعات مورد اختلاف این بحث است و نیاز به بررسی بیشتری دارد. برخی کاتب بودن معاویه را پذیرفته و برخی آن را رد کرده اند.عده ای بر این باورند که معاویه نامه های معمولی پیامبر (ص) را می نوشته است. در این مقاله دیدگاههای مختل در مورد کاتب وحی بودن معاویه بررسی و روایات آن به شیوه توصیفی تحلیلی، مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد معاویه از کاتبان وحی نبوده بلکه گاهی نامه های اداری پیامبر (ص) را مینوشته است.