1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
آیین دادرسی مدنی؛ طواری و داوری
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
طواری، داوری
سال 1402
پژوهشگران سام محمدی

چکیده

موضوع نوشته ی پیش رو، بررسی طواری دادرسی و داوری است. اولی به قواعد حاکم بر رویدادهایی می پردازد که پدیدآمدن آن در دادرسی، رسیدگی را از روند معمول خارج می کند؛ گاهی دادگاه یا دادرس را از رسیدگی باز می دارد و زمانی دعوا را از چرخه رسیدگی بیرون و یا حتی زایل می سازد. از این رو، بررسی این قواعد به لحاظ کاربردی از اهمیت زیادی برخوردار است. دومی، به قواعد و اصول حاکم بر دادرسی خصوصی می پردازد؛ امری که اصحاب دعوا را از کاستی های مراجعه به دادرسی دولتی بی نیاز، اما از مزایای اجرائی احکام دادگاه ها برخوردار می سازد. از این رو، مطالب این کتاب در دو فصل، زیرِ عنوان های « طواری دادرسی» و « داوری » سامان یافته است.