1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی نقش سند رسمی در ایجاد اعمال حقوقی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سندرسمی، اعمال، حقوقی
سال 1401
پژوهشگران حسین حمزه رباطی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

واکاوی نقش سند رسمی در ایجاد اعمال حقوقی