1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
اعاده دادرسی ویژه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اعاده، دادرسی، ویژه،
سال 1401
پژوهشگران ام البنین مقصودی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

اعاده دادرسی ویژه