1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش تشریفات در عقد نکاح
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تشریفات، عقد نکاح،
سال 1401
پژوهشگران امیر حاجیان برنجستانکی(دانشجو)، سید حسن حسینی مقدم(استاد مشاور)، سام محمدی(استاد راهنما)

چکیده

نقش تشریفات در عقد نکاح