1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر اتلاف مبیع قبل از قبض توسط شخص ثالث
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اتلاف انفساخ تلف تلف شخص ثالث
سال 1393
مجله مطالعات حقوق خصوصي
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی

چکیده

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. از این رو، در این نوشته تلاش می شود تا نظر فقهای امامیه و حقوق دانان بررسی و تحلیل شده، سرانجام نظر منطقی تر تقویت گردد.