1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قرارداد تجاری الکترونیکی قرارداد بین المللی ایجاب و قبول الکترونیکی
سال 1389
مجله پژوهشنامه حقوق كيفري
شناسه DOI
پژوهشگران همایون مافی ، سام محمدی ، حسین کاویار

چکیده

موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.