1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادرسی الکترونیک اصل تلازم اصل منع اعمال محدودیت
سال 1401
مجله تحقيقات حقوقي
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی ، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی ، مهدی طالقان غفاری

چکیده

برقراری نظم در جوامع، مستلزم وضع قوانین مناسب است. به روز رسانی قوانین به مقتضای توسعه روز افزون فناوری اطلاعات، امری حیاتی جلوه می کند؛ از این رو ریاست قوه قضاییه حرکت به سوی دادرسی الکترونیک را مدنظر خود قرارداده و اقدام به وضع آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن، آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن ها براساس اختیار منشعب از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده است. به موجب آیین نامه یادشده، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پا به عرصه وجود نهادند و طرح دعوی الزاماً از طریق دفاتر یاد شده تحقق می یابد. طرح دعوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دارای مزایا و معایب بسیاری است؛ از سوی دیگر وضع آیین نامه ای الزامی توسط ریاست قوه قضاییه با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی در تنافی است؛ ولیکن پرواضح است که لازمه استفاده از صلاحیت های مصرح قانونی در بسیاری از موارد وضع آیین نامه برای نیل به اهداف تدوین شده است اما این اختیار نباید عاملی بر محدود کردن حقوق مکتسبه ی مردم باشد؛ بنابراین تخییر باید جایگزین الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق مراکز یاد شده گردد.