1403/05/02
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی جریان خیار در عقود جایز شبه لازم ( نقدی بر نظریه عدم جریان خیار در مطلق عقود جایز)
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خیار عقد جایز شبه لازم فسخ عقود جایز شبه لازم
سال 1400
مجله تحقيقات حقوقي
شناسه DOI
پژوهشگران سام محمدی ، هیوا عبدالکریمی

چکیده

مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. قائلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارائه داده اند. آنچه در این نوشتار می آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سؤال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می باشد.