1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات درس

عنوان حقوق مدنی پیشرفته
شماره 91260001
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات