1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
روشهای اعتبار سنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
اعتبار سنجی، منابع حدیثی، شیخ صدوق
سال 1400
مجله علوم حديث
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه طاهریان ، سید محسن موسوی ، مهدی تقی زاده طبری

چکیده

از ویژگی های بارز احادیث شیعه، انتقال مکتوب آنها است. آز این رو، یکی از روشهای اعتبار سنجی نزد قدما، بررسی منابع حدیثی بوده است. شناخت روشهای علما در اعتبار سنجی منابع حدیثی، نیازمند بررسی عملکرد قدما است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به ارائه روش هایی در تشخیص منابع مکتوب شیخ صدوق و چگونگی تعامل وی با این آثار پرداخته شده است.