1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
مؤلفه های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تهدید تهدید نرم فرهنگی قرآن کریم سیره نبوی تخریب شخصیت
سال 1399
مجله مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی
شناسه DOI
پژوهشگران محمد حسن مسلمی ، سید علی اکبر ربیع نتاج ، سید محسن موسوی

چکیده

تهدید نرم یکی از شیوه­های کارآمد و اثرگذاری است که دشمنان برای نفوذ و آسیب رساندن به سایر جوامع به ویژه جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می­کنند و شامل حوزه­های مختلفی است که مهم ترین آن، حوزه فرهنگی است. در این پژوهش، بُعد «تخریب شخصیت و الگوهای دینی» بدواً یکی از ابعاد مفروض تهدید نرم فرهنگی انگاشته شده و تلاش گردیده است که مؤلفه های آن را از منظر قرآن کریم و سیره نبوی، بررسی و احصاء شود. نوع تحقیق، کاربردی-توسعه­ای و ابزار گرداوری داده­ها کتابخانه­ای است و جامعه آماری پژوهش هم به صورت تمام شمار به تعداد 26 نفر صاحب نظر انتخاب شده اند. بر این اساس، کوشش گردید با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر نظریه داده بنیاد و به دو شیوه کیفی و کمی، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مؤلفه­های مرتبط شناسایی و مورد تحلیل واقع گردد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که تهدیدات نرم فرهنگی در ُبعد موردنظر، ریشه درونی داشته و علیه مرجع امنیت اسلامی؛ یعنی نظام الهی، مردم و رهبری کاربرد دارند و مؤلفه­های آن­ ازجمله «تحقیر مکتب و پیروان آن»، «جدال و دشمنی با نظام دینی»، «تحقیر و تضعیف شخصیت­های دینی» و «تضعیف رهبری» می­باشد که به همراه آن، تعداد 70 مفهوم نیز شناسایی شده است.