1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
پژوهشی پیرامون نخستین آیات نازل شده بر پیامبر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نخستین آیات، سوره حمد، سوره علق، سوره مدثر، آغاز وحی
سال 1396
مجله احسن الحديث
شناسه DOI
پژوهشگران سید محسن موسوی ، حجت علی نژاد

چکیده

درباره نخستین آیات نازله بر پیامبر، آرای مختلفی وجود دارد؛ اما روایات درباره دو قول از این اقوال ـ آیات سوره حمد و آیات ابتدایی سوره علق ـ بیشتر است. بیشتر دلایل عالمان مسلمان در این موضوع، تنها به روایات متکی است و جنبه نقلی دارد. اما پرسش این است که آیا میتوان از راه عقلی هم به اثبات این مطلب پرداخت؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفیـتحلیلی به این مساله میپردازد. یافتهها حاکی از این است که هرچند بر اساس ظاهر بعضی روایات، آیات نخستین سوره علق آغازین آیات نازله بر پیامبر است، اما چون در این آیات، جز فرمان خواندن وحی و اوصاف پروردگار، مطلب دیگری ملاحظه نمی شود، لذا نزول این آیات در آغاز بعثت چندان مقبول به نظر نمی رسد. آنچه از جمع بندی دلایل عقلی و نقلی به دست میآید این است که احتمالاً اولین آیات نازلشده بر پیامبر، آیات سوره حمد بوده است.