1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
بازشناسی دانشمندان خاندان بابویه
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
آل بابویه، خاندان علمی، شیخ صدوق
سال 1392
پژوهشگران سید محسن موسوی

چکیده

آل بابویه از مهم ترین و اثرگذارترین خاندان های علمی ایرانی در تاریخ تشیع بوده و آثار ارزشمندی در علوم مختلف اسلامی از جمله حدیث، فقه، رجال، تفسیر و .... به رشته ی نگارش درآورده اند. بازشناسی دانشمندان این خاندان، نقش بی بدیلی را در روشن-سازی فضای علمی قرن های سوم تا ششم و نیز تاریخ علم و تاریخ حدیث در بر خواهد داشت. در این پژوهش که در حوزه ی علم رجل و تراجم است، به روش توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای به سامان رسیده است. بیش از بیست تن از عالمان خاندان بابویه شناسانده شده و آثار و عملکردشان مورد دقّت قرار گرفته است. نام و نشان برخی از شخصیت های غیر علمی این خاندان، و افراد مورد تردید نیز به مناسبت، در این نوشته آمده است.