1403/05/02
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی روایات تعیین روز ظهور
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ظهور، جمعه، شنبه، فقه الحدیث، قیام.
سال 1394
مجله حدیث پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران سید علی اکبر ربیع نتاج ، سید محسن موسوی ، علی تفریحی

چکیده

چکیده: در روز جمعه ظهور تصریح برخی از روایات مشهور میان عرفخاص و عام آن است که امام زمان میکند؛ اما روایاتی دیگر ی نیز هست که صراحت در ظهور آن حضرت در روز شنبه دارد. پرسشاین است که کدام یک از این دو دسته از روایات معتبر است؟ بررسیها ی انجامشده در این مقاله نشان میدهد که علیرغم شهرت روز جمعه، براساساسناد، امکان تحقق ظهور در روز شنبه بیشتر است، در عین حال که میتوان میان این دو دسته از روایات را به نوعی جمع کرد . ای ن مقاله با روش تحلیل یتوصیف ی و تتبع در همه روایات بیانگر روز ظهور و اعتبارسنج ی سند ی و متن ی آنها توانسته میان این دو دسته از روایات را جمع کند، به گونها ی که میتوان ادعا کرد روز جمعه روز ظهور برا ی خواصو روز شنبه روز ظهور برا ی عموم مردم است.