1403/04/26
سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی:
تلفن: 01135302624

مشخصات پژوهش

عنوان
گونه شناسی پیاده راه ها و مقایسه تطبیقی فضای پیاده راه چهارباغ اصفهان و پیاده راه شهرداری رشت
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گونه شناسی پیاده راه- پیاده راه چهارباغ اصفهان– پیاده راه شهرداری رشت
سال 1400
پژوهشگران روح اله رحیمی ، سید محسن موسوی ، سوگند عبداللهی

چکیده

پیاده راه ها به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر ادراک منظر نقش مهمی در ارتقای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه دارند. نقشی که ابتدا باعث شناخت و درک مخاطب از منظر شده و سپس ثبت خاطرات جمعی و فردی را نیز به دنبال خواهد داشت. این راه صرفا مسیری برای رسیدن از نقطۀ یک به نقطۀ دو نیست؛ بلکه فراتر از نقش ابتدایی آن یعنی گذر مبداء- مقصدی است. پیاده راه ها تصاویر مهم مخاطب از منظر را می سازند. هدف ازین پژوهش شناخت انواع گونه های پیاده راه ها و مقایسه و بررسی تفاوت و شباهت های فیزیکی و عملکردی دو پیاده راه چهار باغ اصفهان و پیاده راه شهرداری رشت است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی – تحلیلی و انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی به ارزیابی و مقایسه تطبیقی دو پیاده راه ذکر شده می پردازد. با مقایسه دو پیاده راه شهرداری شهر رشت و چهار باغ اصفهان نتایج بدست آمده نشان میدهد که دو پیاده راه با توجه به تفاوت دوره های احداث دارای شباهت های کالبدی و فیزیکی مانند بافت تاریخی و معاصر پیرامون ،پوشش گیاهی ، عنصر آب ،مبلمان شهری و غیره می باشد و تفاوت دو پیاده را در جنبه عملکرد های فرهنگی و نمایش اداب و رسوم استان می باشد.