1402/12/06
محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث
تلفن: 011-35302604

مشخصات پژوهش

عنوان
تجسم اعمال از منظر آیات و روایات با تاکید بر دیدگاه علامه حسن زاده آملی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تجسم اعمال، تمثّل اعمال، تجسد اعمال، معاد، حسن زاده آملی
سال 1399
پژوهشگران سیده فاطمه اکبرزاده کوهی خیلی(دانشجو)، مهدی تقی زاده طبری(استاد راهنما)، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی(استاد مشاور)

چکیده

هر فعلی که از انسان سر می زند صورتی دارد که پس از انتقال به نشئه ی دیگر بر عاملش نمایان می گردد و از این به تجسّم اعمال تعبیر می شود؛ تجسّم اعمال موضوعی فلسفی و مهم و محوری در دین اسلام است، حقیقتی است که آثار آن، بعد از ارتحال شخص از دنیا مشخص می شود. از جنبه فلسفی، قرآنی و روایی تاکنون مورد اهتمام بزرگان بوده است. موافقان و مخالفان بسیاری نیز در این امر اظهار نظر نموده اند. علامه حسن زاده آملی از موافقان مبحث تجسّم اعمال هستند و این مسأله را از آیات الهی قرآن کریم و روایات تحلیل نمودند. این پژوهش که با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده گویای این است که از نظر علامه حسن زاده آملی انسان در این نظام احسن و متقن الهی خودش را می سازد، اعمال آدمی ملکاتی می-شوند که این ملکات بذر صور ساز برای آن نشئه اند. با توجه به آیات قرآن کریم و روایات جزایی که به انسان داده می شود مطابق با علم و عمل اوست، هر عملی از عاملش جدا نمی گردد. در واقع خودت هستی که خود نمایی می کنی. تمامی اعمال و سکنات و اقوال و حتی نیّات هر نفسی در نشئه دیگر برایش متجسّم می شود، گویا هر آن چیزی که در درونش بود بروز پیدا می کند و هویدا می گردد.