08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
On the Maximum Likelihood Prediction of a Future Record Based on Records and Inter-Record Times: A Corrigendum
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Inter-Record Times, Record Values, Maximum Likelihood Prediction, Predictive Likelihood Function.
پژوهشگران زهرا خوشخو امیری (نفر اول) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (نفر دوم)

چکیده

This paper provides the correct relation of the predictive likelihood function of a future record based on records and inter-record times in general. Actually, it is proved that the relation which has been used by many authors for the predictive likelihood function of a future record based on records and inter-record times is wrong and the correct one is obtained. A real data example is provided for the purpose of illustration.