06 فروردین 1402

روزبه میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پردیس دانشگاه مازندران. گروه مدیریت جهانگردی
تحصیلات: دکترای تخصصی / برنامه ریزی گردشگری
تلفن: 01135302747
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
زینب آقاداداشی، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1400) شهرت مقصد گردشگری و ادراک شناختی و عاطفی بازدیدکنندگان (مطالعه موردی شهر اصفهان) گردشگری شهری: جلد 8 شماره 2; 113-126
2
مهسا فرجی، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1399) بررسی گردشگری چند حسی در شهر تبریز با رویکرد حس مکان گردشگری شهری: دوره 7 شماره 4; 61-74
3
Mehrnaz Alizadeh, Roozbeh Mirzaei, Andreas Dittmann (2021) Climate change and its potential impacts on sustainable tourism development Anatolia: 32; -
4
مهرناز علیزاده، روزبه میرزائی، فیلیپ پیرس (1399) رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی مطالعات مدیریت گردشگری: 49; 95-124
5
مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی، رقیه قنبری (1398) کیفیت زیبایی شناختی، کیفیت خدمات و تجربه مثبت بر میزان وفاداری گردشگران(مطالعه موردی: مناطق جنگلی سوادکوه) برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 31; 53-39
6
شیوا چاکررضا، روزبه میرزائی، نازنین تبریزی (1398) نقش واقعیت مجازی در ایجاد حس حضور، تمایلات رفتاری و بازاریابی مقاصد گردشگری برنامه ریزی و توسعه گردشگری: 30; 79-94
7
رضا اشجع، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1398) ارزیابی رضایتمندی گردشگران سلامت بر اساس مدل ACSI (مورد مطالعه: منطقه گردشگری سردابه) نگرش های نو در جغرافیای انسانی: سال 11 شماره 4; 39-58
8
یاسمن رفیعی، روزبه میرزائی (1397) ارایه مدل توسعه گردشگری موسیقی مقامی در ایران بر مبنای رویکرد گراندد تئوری جامعه شناسی نهادهای اجتماعی: 11; 175-195
9
Nafiseh Rezaei, Roozbeh Mirzaei, reza Abasi (2017) A study on motivation differences among traditional festival visitors based on demographic characteristics, case study: Gol-Ghaltan festival, Iran Journal of Convention and Event Tourism: 19; 120-137
10
روزبه میرزائی، نفیسه رضایی (1396) بخش بندی بازار رویدادهای ویژة فرهنگی بر مبنای انگیزه های بازدیدکنندگان تحقیقات بازاریابی نوین: 24; 93-114
11
12
13
روزبه میرزائی، حکیمه نصیری، ابوالقاسم میرا (1394) از انگیزه گردشگران اروپایی تا انتخاب مقصد سفر (مورد مطالعه ایران) مدیریت بازرگانی: دوره 7 شماره 4; 921-940
مقاله ارائه‌شده
1
واحده راهپیکر، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1398) (گردشگری غذا و نقش آن در توانمندسازی اقتصادی زنان: مطالعه موردی شهرستان مریوان) اولین همایش بین المللی گردشگری و توسعه با محوریت چالش ها و راهبردها، ایران¡ سنندج
2
مهسا فرجی، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1398) برندسازی مقصد: نقش معنا در جذب گردشگران شهری اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و بازآفرینی شهری، ایران¡ تهران
3
سهیلا قاسمی آذر، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) رابطه میان ادراک ساکنین محلی از اثرات گردشگری و حمایت آنها از توسعه گردشگری مطالعه موردی دریاچه ارومیه اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، ایران¡ اردبیل
4
شیوا چاکررضا، روزبه میرزائی، نازنین تبریزی (1398) نقش تورهای مجازی آنلاین در شکل گیری تصویر مقصد مجازی سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، ایران¡ تهران
5
روزبه میرزائی، ساناز آهنگر احمدی (1398) تصویر مقصد گردشگری و نقش آن در بازدید گردشگران بینالمللی از آثار میراث جهانی ایران اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران، ایران¡ بابلسر
6
سیدعلی حسینی، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) بررسی نگرشها و قصد سفر به کشور ترکیه از سوی گردشگران خروجی ایران همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، کشور ایران¡ رشت
7
روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی، سیدعلی حسینی (1398) بررسی سیمای دریافت شده از مکان و نقش آن در حمایت از توسعهی گردشگری از سوی ساکنان بومی )مطالعه موردی شهرستان نور، بخش چمستان( همایش ملی بازاریابی گردشگری پایدار، کشور ایران¡ رشت
8
نازنین تبریزی، روزبه میرزائی، مطهره پدرام (1398) ارزیابی آثار گردشگری موسیقی فولکلور بر توسعه پایدار محلی (مورد مطالعه: موسیقی فولکوریک گرجی، روستای گرجی محله بهشهر) اولین همایش ملی فرهنگ، زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
9
روزبه میرزائی، سیدعلی حسینی (1398) بررسی اثرات گردشگری از سوی ساکنان بومی: مطالعه ی موردی شهرستان نور، بخش چمستان نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
10
سیدعلی حسینی، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1398) شناسایی منابع اطلاعاتی آنلاین مورداستفادهی گردشگران خروجی ایران در راستای انتخاب مقصد بینالمللی )مطالعه موردی: کشور ترکیه( همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات، کشور ایران¡ بابلسر
11
مهرناز علیزاده، روزبه میرزائی (1397) بررسی تمایلات رفتاری گردشگران ورودی به ایران کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، ایران¡ اصفهان
12
فهیمه شاهینی، مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی (1397) گردشگری ایران، جهانی شدن و رقابت پذیری در عرصههای بین المللی همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، کشور ایران¡ تهران
13
سپیده سهرابی، روزبه میرزائی، نازنین تبریزی (1396) انگیزه گردشگران بین المللی از بازدید مقاصد مذهبی در ایران پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
14
الهه کاظمی، روزبه میرزائی، نازنین تبریزی (1396) عوامل انگیزشی موثر بر حضور بازدیدکنندگان در رویدادهای ویژه شهری پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، ایران¡ تهران
15
فرزانه کشاورزی، مهدی رمضان زاده لسبویی، روزبه میرزائی (1396) تحلیل اثرات سرمایه فرهنگی ایستا بر بازاریابی گردشگری در سایتهای جهانی میراث یونسکو در ایران )مطالعه موردی: میدان نقش جهان، شهر اصفهان( کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهر سازی نوین، ایران¡ تهران
16
روزبه میرزائی، فضیلت حبیب اللهی (1396) مدیریت هم پیوند طبیعتگردی مبتنی بر جوامع محلی با رویکرد محدوده تغییرات قابل قبول مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده میانکاله دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
17
محمدحسن زال، نازنین تبریزی، روزبه میرزائی (1396) میراث روستایی و توسعه ی گردشگری فرهنگی در روستاهای تاریخی مطالعه موردی: روستای باستانی اسک در آمل دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر، ایران¡ بابلسر
18
معصومه صاحبی دهکایی، روزبه میرزائی، محمدحسن زال (1395) تحلیل عوامل تکنولوژی مؤثر بر اتخاذ تجارت الکترونیک در کسب وکارهای گردشگری ایران اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، ایران¡ قائن
19
روزبه میرزائی، نفیسه رضایی (1395) بازاریابی گردشگری رویداد به عنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد شهرهای کوچک (مطالعه موردی: جشنواره گل غلتان) توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
20
فرامرز بریمانی، روزبه میرزائی، سیما مومنی آهنگر (1395) نقش گردشگری در توانمندسازی اقتصادی زنان مطالعه موردی: ناحیه ساحلی بابلسر توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
21
روزبه میرزائی، محبوبه چراغیان (1395) رقابت پذیری مقصد در ایران در حوزه زیرساخت و دسترسی در منابع و عوامل حمایتی از دیدگاه گردشگران خارجی توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
مینا اقبالی زاده، روزبه میرزائی، مهدی رمضان زاده لسبویی (1395) تحلیل کارکرد تلفن های هوشمند در برنامه ریزی و شکل گیری تجربه ی سفر در ایران
4
ساناز آهنگر احمدی، روزبه میرزائی، آندریاس دیتمن (1395) تحلیل نقش برند میراث جهانی در جذب گردشگران بین المللی بازدیدکننده از ایران
5
سیما مومنی، روزبه میرزائی، فرامرز بریمانی، نازنین تبریزی (1395) نقش گردشگری در توانمندسازی زنان مطالعه موردی: بابلسر
کتاب
1
Roozbeh Mirzaei (2020) Tourism in Mazandaran: Development and Characteristics ISBN: 9783961382699
2
محمدحسن زال، روزبه میرزائی (1398) بازاریابی پایدار گردشگری فرهنگی و میراث شابک:978-600-8731-22-1
3
4
Andreas Dittmann, Roozbeh Mirzaei (2017) DEVELOPMENT AND MARKET TRENDS OF TOURISM IN IRAN ISBN: 9783631644560
5
روزبه میرزائی، راحله ملکی (1393) مدیریت و طراحی رویدادهای ویژه شابک:978-964-978-414-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
2
Roozbeh Mirzaei (2020) Ecolodge development in Geoparks: Environmental, Social and Environmental aspects دانشگاه گیسن آلمان
3
روزبه میرزائی (1396) اقامت گاههای بومی، شرایط جهانی و ملی دانشگاه مازندران