1403/03/02

علیرضا خصالی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: بابلسر -دانشگاه مازندران -دانشکده علوم پایه- گروه فیزیک
تلفن: 35343085

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی انفجار ابرنواختری رمبش هسته ای با روش تراوش نوترینویی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ابرنواختر- شبیه سازی
سال 1401
پژوهشگران خدایار تقی نیارمی ، علیرضا خصالی

چکیده

در این مقاله به بررسی روشی تقریبی تراوش نوتریونیی برای شبیه سازی دو بعدی ابرنواخترهای رمبش هسته ای با جرم ستاره ی مادر 15 برابر جرم خورشید می پردازیم. این شبیه سازی ها با وضوح بالا با اندازه ی شبکه های 488 متری در نزدیکی ستاره نوترونی مرکزی انجام شده است. با مقایسه نتایج این شبیه سازی با روش هایی که در انها تابع توزیع بولتزمن نوترینو ها متحول میشوند، میتوان دید این روش توانایی تولید انفجار ابرنواختری توسط انچه از ان به عنوان سازو کار گرمایش نوتریونیی یاد می شود را برای برخی از مقادیر گرمایشی را دارد.