06 فروردین 1402
خليل گرگاني فيروزجاه

خلیل گرگانی فیروزجاه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: آدرس: بابلسر - پردیس دانشگاه مازندران - دانشکده فنی و مهندسی، طبقه سوم
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق-قدرت
تلفن: 1135302980
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی برق-قدرت ، دانشگاه مازندران ، ایران (1387 - 1392)
  عنوان رساله: مطالعات دقت و آنالیز حساسیت در تخمین هارمونیکی شبکه با اندازه گیری های محدود
 • فوق لیسانس مهندسی برق-قدرت ، دانشگاه مازندران ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: تعیین محل خطا در خطوط جبران شده سری با استفاده از اندازه گیری فازوری همزمان
 • لیسانس مهندسی برق-قدرت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران (1379 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • حفاظت شبکه قدرت در برابر صاعقه
 • مدیریت انرژی و منابع انرژی پراکنده
 • مونیتورینگ و تخمین حالت
 • کاربردهای روش های بهینه سازی هوشمند
 • شبکه های هوشمند
 • محل یابی خطا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Khalil Gorgani Firouzjah (2022) Profit-Based Electric Vehicle Charging Scheduling: Comparison with Different Strategies and Impact Assessment on Distribution Networks International Journal of Electrical Power and Energy Systems: 138; 1-25
2
3
پویا حسین زاده، خلیل گرگانی فیروزجاه، عبدالرضا شیخ الاسلامی (1398) برنامه ریزی ایستگاه شارژ خودروی الکتریکی با هدف بیشینه سازی سود خودروها و اپراتور ایستگاه در شرایط عدم قطعیت مهندسی و مدیریت انرژی: 9(3); 2-13
4
Khalil Gorgani Firouzjah, Mojtaba Mohamadi (2019) A Morphology Approach for Fault Location on Transmission Lines International Journal of Automation and Smart Technology: 9; 139-145
5
Khalil Gorgani Firouzjah (2019) Fault location for transmission lines compensated with MOV-protected SCs using voltage phasors IET Science Measurement & Technology: 13; 392-402
6
Khalil Gorgani Firouzjah (2018) Fault Location on Compensated Transmission Lines without Current Measurement International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 2044-2051
7
Jamal Ghasemi, Mohammad Mehdipour, Jalil Rasekhi, Khalil Gorgani Firouzjah (2018) A New Structure for Direct Measurement of Temperature Based on Negative Temperature Coefficient Thermistor and Adaptive Neuro-fuzzy Inference System International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31(10); 1682-1688
8
Abdolrahim Asgari, Khalil Gorgani Firouzjah (2018) Optimal PMU placement for power system observability considering network expansion and N − 1 contingencies IET Generation Transmission & Distribution: 12; 4216–4224
9
Khalil Gorgani Firouzjah (2018) Assessment of small-scale solar PV systems in Iran: Regions priority, potentials and financial feasibility Renewable and Sustainable Energy Reviews: 94; 267–274
10
Masoud fattahi bandpey, Khalil Gorgani Firouzjah (2018) Two-stage charging strategy of plug-in electric vehicles based on fuzzy control COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH: 96; 236–243
11
خلیل گرگانی فیروزجاه، پویا حسین زاده (1397) مدیریت اقتصادی شارژ خودروهای الکتریکی متصل به شبکه در ایستگاه شارژ و بررسی آن در شبکة توزیع در سناریوهای محتمل هوش محاسباتی در مهندسی برق: 9; 29-48
12
Khalil Gorgani Firouzjah (2018) Distribution Network Expansion Based on the Optimized Protective Distance of Surge Arresters IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY: 33; 1735-1743
13
14
Amir Moradifar, Asghar Akbari Foroud, Khalil Gorgani Firouzjah (2017) Comprehensive identification of multiple harmonic sources using fuzzy logic and adjusted probabilistic neural network NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS: Online; 1-14
15
Amir Moradifar, Asghar Akbari Foroud, Khalil Gorgani Firouzjah (2017) Intelligent Localization of Multiple Nonlinear Loads Considering Impact of Harmonic State Estimation Accuracy IET Generation Transmission & Distribution: 11; 1943-1953
16
مقاله ارائه‌شده
1
وحدت ناظریان، خلیل گرگانی فیروزجاه، ستاره غلامزاده، مهران حسین زاده دیزج (1395) شبیه سازی سلولهای خورشیدی فتوولتائیک با استفاده از MATLAB/SIMULINK همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، ایران¡ تهران
2
خلیل گرگانی فیروزجاه، مصطفی سالار، علی اکبر شاه بهرامی، مریم خزایی (1395) تعیین محل و ظرفیت بهینه ایستگاه شارژ خودروهای الکتریکی در شبکه با قید کوتاه ترین مسیر خودرو تا ایستگاه بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق، ایران¡ کرج
3
خلیل گرگانی فیروزجاه، مصطفی سالار، علی اکبر شاه بهرامی (1395) تعدیل برقگیر در توسعه شبکه توزیع بر اساس شعاع حفاظتی (مطالعه موردی: شبکه توزیع غرب استان مازندران-نوشهر) بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق، ایران¡ کرج
4
خلیل گرگانی فیروزجاه، مصطفی سالار، علی اکبر شاه بهرامی، زهرا باباگلی (1395) ارزیابی شاخص سودآوری و بازگشت سرمایه برق خورشیدی (فتوولتائیک) در ایران بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق، ایران¡ کرج
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
خلیل گرگانی فیروزجاه (1394) ارزیابی تاثیر برقگیرهای 20 کیلوولت در عملکرد شبکه های توزیع و بهینه سازی آنها شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران
پایان‌نامه
1
امیر مرادی فر، اصغر اکبری فرود، خلیل گرگانی فیروزجاه (1396) تخمین حالت و شناسایی منابع هارمونیکی در شبکه های توزیع مبتنی بر سیستم های هوشمند
2
3
4
5
6
7
8
9
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
خلیل گرگانی فیروزجاه (1396) بازگشت سرمایه برق فتوولتائیک در مازندران دانشکده فنی و مهندسی
2
خلیل گرگانی فیروزجاه (1396) سرویس خطوط فشار متوسط به روش عملیات خط گرم دانشکده فنی و مهندسی
3
خلیل گرگانی فیروزجاه (1395) برآورد اقتصادی سیستم های برق خورشیدی دانشکده فنی و مهندسی
4
خلیل گرگانی فیروزجاه (1395) نحوه انجام عملیات تعمیر و نگهداری خطوط برقدار شبکه های توزیع برق دانشکده فنی و مهندسی

سوابق اجرایی

 • مدیر مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانشگاه (1401 - اکنون)
 • مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه (1400 - 1401)
 • مدیر گروه مهندسی برق (1395 - 1397)
بیشتر