07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير دوره ي نوري بر رفتار جهت گيري و صدف گزيني خرچنگ منزوي (Diogenes avarus (Heller,1865 خليج فارس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
خرچنگ منزوی، Diogenes avarus دوره ی نوری، رفتار جهت گیری و صدف گزینی، خلیج فارس.
مجله اقیانوس شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا عسکری (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، نرگس امرالهی بیوکی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق رفتار جهت­ گیری و صدف­ گزینی خرچنگ ­های منزوی Diogenes avarus تحت تاثیر رژیم‏ های نوری مختلف (D18:L6، D12:L12 و D6:L18) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار سه گروه خرچنگ منزوی که به مدت 48 ساعت در معرض دوره­ های نوری مختلف بودند بررسی گردید. نتایج نشان داد که نور بر رفتار جهت­ گیری و صدف­ گزینی خرچنگ منزوی D. avarus موثر است. بدین صورت که نمونه­ ها در گروه کنترل دارای جهت ­گیری یکنواخت بودند (05/0P > )، در صورتی که جهت­ گیری آن­ ها در رژیم­ های نوری تحت بررسی، در مقایسه با کنترل، غیر یکنواخت معنی­ دار بود (05/0P < ). در تیمار­های رژیم نوری، اختلاف معنی­ داری بین درصد جهت­ گیری و صدف­ گزینی به سمت هدف در رژیم نوری D18:L6و D12:L12 وجود نداشت (05/0P>). اما با افزایش زمان روشنایی در رژیم نوری D6:L18 میزان جهت ­گیری به سمت هدف و انتخاب آن به طور معنی­ داری کاهش یافت (05/0P<). نتایج نشان داد که رفتار جهت­ گیری به سمت صدف و انتخاب آن در خرچنگ منزوی تحت تاثیر دوره­ ی نوری است و زمانی که روشنایی کمتر است، خرچنگ به سمت صدف جهت­ گیری می­ کند و آن را انتخاب می ­کند.