18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری فلزات آهن، روی، مسو کادمیوم در بافت عضله شگ ماهی دریای خزر (Alosa braschnikowi) در نواحی جنوبی دریای خزر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ندارد
پژوهشگران زهرا فلاح نژاد آستانی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، حسن فضلی (نفر سوم)

چکیده

ندارد