18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تاثیر مزمن آلاینده بوتاکلر برروی شاخص های هیستوپاتولوژی در عضله ماهی حوض (Carassius auratus)
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
آسیب های بافتی، عضله، ماهی گلدفیش، غلظت تحت کشنده
پژوهشگران محمود زارعی امامزاده هاشمی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، فاطمه نظرحقیقی (نفر سوم)

چکیده

بررسی آسیب ها و تغییرات بافت شناختی (هیستوپاتولوژی) به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده...