07 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر تغييرات توأم تدريجي شوري و دما بر بافت آبشش و سلول‎هاي كلرايد ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شوری؛ دما؛ آبشش؛ کپور معمولی
مجله زیست شناسی جانوری تجربی
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران بهروز حیدری (نفر اول) ، ساناز آورجه (نفر دوم) ، حسن تقوی جلودار (نفر سوم)

چکیده

فاکتورهای زیست محیطی از جمله شوری و دما می‎توانند بر فیزیولوژی و کارایی رشد در ماهی‎ها مؤثر باشند، از این‎رو ممکن است بسیاری از اندام‎های داخلی آنها از جمله آبشش دامنه وسیعی از تغییرات مورفولوژی و عملکرد را نشان دهد. بدین منظور بچه ماهیان به مدت 21 روز در گروه‎های دمایی 20، 25 و 30 درجه سانتیگراد در سه سطح شوری صفر، 5 و 10 ppt نگهداری شدند و تغییرات بافتی آبشش آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‎برداری در روزهای 7 و 21 انجام شد، نمونه‎ها پس از بیومتری آبشش آنها جدا و در محلول بوئن به مدت 48-24 ساعت فیکس گردید. به منظور بررسی سلول‎های کلراید در بافت آبشش ماهی از رنگ آمیزی پاس– هماتوکسیلین (PAS) استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد و مساحت سلول‎های کلراید با بالا رفتن شوری و دما افزایش یافت و بیشترین تعداد و مساحت سلول‎های کلراید در دمای 30 درجه سانتی‎گراد و شوری ppt10 مشاهده شد. در مجموع می‎توان بیان کرد که تعداد و مساحت سلول‎های کلراید آبشش تحت تأثیر توام دو فاکتور محیطی شوری و دما قرار دارند.