18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي برخي خصوصيات زيستي، سن، جنسيت و پارامترهاي رشد ماهي كلمه (Rutilus rutilus caspicus) در سواحل جنوبي شرقي درياي خزر (منطقه ساري و بندر تركمن )
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ماهی کُلمه، دریای خزر، سن، جنسیت، پارامترهای رشد
مجله مجله علمی شیلات ایران
شناسه DOI ندارد
پژوهشگران حسن تقوی جلودار (نفر اول) ، ابوالقاسم امری صاحبی (نفر دوم)

چکیده

می توان گفت که وضعیت رشد ماهی کلمه دریای خزر در دو منطقه ساری و بندر ترکمن برابر است و با داشتن تناسب در جنسیت برای تولید مثل و همچنین وزن و طول بدن مناسب با توجه به رنج سنی، شرایط خوبی را در دو منطقه ساری و بندر ترکمن میگذراند. بدست آوردن دادههای متعدد از قبیل سن، جنسیت و پارامترهای رشد در ماهی کلمه دریای خزر می تواند در روند بهبود )Rutilus rutilus caspicus( پراکنش جمعیت ماهی و نیز مدیریت پایدار کمک زیادی کند.