18 خرداد 1402
حسن تقوي جلودار

حسن تقوی جلودار

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گروه زیست دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیولوژی دریا
تلفن: 01135302922
دانشکده: دانشکده علوم دریایی و محیطی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير مزمن آلاينده بوتاكلر برروي شاخص هاي آسيب شناسي بافت كليه و عضله در ماهي قرمز (Carassius auratus)
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
آسیب بافت؛ ماهی قرمز؛ غلظت غیر کشنده؛ کلیه؛ عضله
مجله تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک
شناسه DOI 10.22034/vj.2017.107801
پژوهشگران محمود زارعی امامزاده هاشمی (نفر اول) ، حسن تقوی جلودار (نفر دوم) ، فاطمه نظرحقیقی (نفر سوم)

چکیده

بررسی آسیب ها و تغییرات بافت شناختی به منظور تخمین تاثیرپذیری موجودات زنده از مواد و آلاینده های شیمیایی اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیکی عضله و کلیه ماهی حوض goldfish (Carassius auratus) در مواجهه با آلاینده آلی بوتاکلر در سال 1393 به اجرا در آمده است. بدین منظور 32 قطعه ماهی گلد فیش بالغ تهیه و در 4 آکواریوم(8 قطعه ماهی در هر آکواریوم) در معرض سه غلظت زیرکشنده آلاینده بوتاکلر 60 درصد به میزان 1/0، 14/0 و 28/0 میلی لیتر بر لیتر و یک آکواریوم شاهد به مدت دو هفته، قرار گرفتند. سپس، از هر تیمار 6 قطعه ماهی به صورت تصادفی انتخاب شد، بخش میانی هر دو کلیه و نیز بافت عضله از بخش زیرین باله پشتی آن ها جدا شد. بافت ها در محلول بوئن فیکس شد و پس از طی مراحل بافت شناسی، برش های 6 میکرونی تهیه و با روش هماتوکسیلین_ائوزین رنگ آمیزی شد. یافته های بافتی در این پژوهش دال بر تغییر پاتولوژیکی نظیر افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، چروکیدگی گلومرول ها و اتساع فضای بومن، کاهش یا انسداد فضای ادراری، اتساع مویرگ های گلومرولی، ضخیم شدن غشاء پایه گلومرولی، دژنرسانس سلول های ادراری و جدا شدن سلول ها از غشاء پایه، نفوذ لکوسیت ها، خونریزی و نکروز لوله های ادراری در کلیه بود. همچنین با افزایش غلظت بوتاکلر در تیمارهای مختلف وسعت و شدت ضایعات افزایش نشان داد. یعلاوه تغییر پاتولوژیکی بافتی از قبیل تغییرات در خطوط، هسته ، تورم ابری، دژنرسانس هیالین، دژنر سانس دانه ای و نکروز در بافت عضلانی مشاهده شد که بیشترین شدت تخریب در غلظت 28/0 میلی لیتر بر لیتر بود.