18 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
نمک زدایی و تصفیه آب با استفاده از روش نوین بر پایه الکترودیالیز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قطبش غلظت یون، ناحیه تخلیه یون، نمک زدایی، محلول رزین نفیون.
پژوهشگران رضا همتی (نفر اول) ، حامد سلیمی کناری (نفر دوم) ، محمد ایمانی (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق، نمک زدایی از آب با غلظت نمک نزدیک به غلظت آب دریا با استفاده از یک سامانه ی نمک زدایی در مقیاس آزمایشگاهی بر اساس پدیده قطبش غلظت یون مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساخت سامانه ی نمک زدایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر تعداد لایه های مش استفاده شده بر کارایی سامانه نمک زدایی در تشکیل ناحیه تخلیه یون و جداسازی یون از آب شور با کمترین انرژی مصرفی بررسی شد. مشاهدات نشان داد که استفاده از شش لایه مش در سامانه بیشترین کارایی را در تشکیل ناحیه تخلیه یون و جداسازی یون از آب شور با غلظت ppm10000 در ولتاژ اعمالیV 110 را دارد. همچنین بررسی های درصد حذف نمک و انرژی مصرفی سامانه به ازای دبی خروجی mlmin^(-1) 1/2 به ترتیب مقدارهای 94 % و whrlit^(-1)22/23 را نشان داد.