1403/03/24
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
نمک زدایی و تصفیه آب با استفاده از روش نوین بر پایه الکترودیالیز
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
قطبش غلظت یون، ناحیه تخلیه یون، نمک زدایی، محلول رزین نفیون.
سال 1399
پژوهشگران رضا همتی ، حامد سلیمی کناری ، محمد ایمانی

چکیده

در این تحقیق، نمک زدایی از آب با غلظت نمک نزدیک به غلظت آب دریا با استفاده از یک سامانه ی نمک زدایی در مقیاس آزمایشگاهی بر اساس پدیده قطبش غلظت یون مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ساخت سامانه ی نمک زدایی مورد بررسی قرار گرفت. سپس اثر تعداد لایه های مش استفاده شده بر کارایی سامانه نمک زدایی در تشکیل ناحیه تخلیه یون و جداسازی یون از آب شور با کمترین انرژی مصرفی بررسی شد. مشاهدات نشان داد که استفاده از شش لایه مش در سامانه بیشترین کارایی را در تشکیل ناحیه تخلیه یون و جداسازی یون از آب شور با غلظت ppm10000 در ولتاژ اعمالیV 110 را دارد. همچنین بررسی های درصد حذف نمک و انرژی مصرفی سامانه به ازای دبی خروجی mlmin^(-1) 1/2 به ترتیب مقدارهای 94 % و whrlit^(-1)22/23 را نشان داد.