1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
بازدید علمی شرکت کاله امل
نوع پژوهش
شرکت در برنامه‌های بازدید از جامعه و صنعت
کلیدواژه‌ها
صص
سال 1402
پژوهشگران حامد سلیمی کناری

چکیده

صص