1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی تغییرات اندازه قطرات میکروسفرهای شبکه ای شده دکستران در فرآیند امولسیون معکوس با استفاده از مدلسازی موازنه جمعیتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
میکروسفر دکستران"،" امولسیون معکوس"،" معادله موازنه جمعیتی "،" اندازه قطرات دکستران
سال 1402
پژوهشگران زینب یوسف پور ، حامد سلیمی کناری ، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی

چکیده

در کار حاضر، از مدل موازنه جمعیتی (PBM) برای پیش‌بینی اندازه قطرات میکروذرات دکستران در فرآیند امولسیون معکوس استفاده شد. جهت پیاده سازی PBM در این فرآیند، معادلات مربوط به شکست و ائتلاف قطرات در آن اعمال شد و معادله انتگرالی –دیفرانسیلی حاصل از آن با استفاده از روش کلاس‌بندی به معادلات دیفرانسیل معمولی منتج شد که دستگاه معادلات حاصل با روش عددی رانگ کاتا به صورت همزمان حل شد. نرخ همزدن بر اندازه قطرات دکستران حین فرآیند بررسی شد و پارامترهای قابل تنظیم در PBM توسط الگوریتم ژنتیک بهینه شد. مطابقت خوبی بین نتایج مدلسازی و آزمایشگاهی مشاهده شد.