1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
سال 1402
پژوهشگران حامد سلیمی کناری

چکیده

آشنایی با تدوین استانداردهای ملی و بین المللی