1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
افزایش رویت پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه اجتماعی LinkedIn و ResearchGate
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
افزایش رویت پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه اجتماعی LinkedIn و ResearchGate
سال 1402
پژوهشگران حامد سلیمی کناری

چکیده

افزایش رویت پذیری فعالیت های پژوهشی به کمک شبکه اجتماعی LinkedIn و ResearchGate