1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس
سال 1402
پژوهشگران حامد سلیمی کناری

چکیده

آشنایی مقدماتی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس