1403/04/01
حامد سلیمی کناری

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305105

مشخصات پژوهش

عنوان
فرصت مطالعاتی
نوع پژوهش
فرصت مطالعاتی
کلیدواژه‌ها
بهبود شرایط سیل کردن و آسان باز شو بودن بسته بندی محصولات لبنی
سال 1401
پژوهشگران حامد سلیمی کناری

چکیده

بهبود شرایط سیل کردن و آسان باز شو بودن بسته بندی محصولات لبنی