08 خرداد 1402
حامد سليمي كناري

حامد سلیمی کناری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پلیمر
تلفن: 01135305105
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

مشخصات پژوهش

عنوان
نمک زدایی و تصفیه آب با استفاده ازسامانه طراحی شده بر پایه پدیده قطبش غلظت یون
نوع پژوهش ابداع
کلیدواژه‌ها
نمک زدایی، تصفیه آب،پدیده قطبش غلظت یون
پژوهشگران رضا همتی (نفر اول) ، محمد ایمانی (نفر دوم) ، حامد سلیمی کناری (نفر سوم)

چکیده

این اختراع براساس پدیده الکتروشیمیایی "قطبش غلظت یون" در زمینه ی نمک زدایی و تصفیه آب با هدف شیرین سازی شورآبه ها و آب دریا بنا شده است. در گذشته غشاهای انتخاب پذیر با معرفی روش اسمز معکوس و الکترودیالیز تحولی جدی در نمک زدایی و تولید صنعتی آب شیرین به وجود آوردند و جایگزین روش های حرارتی شدند. هرچند این غشاها انتخاب پذیرند یعنی براساس ساختار خود یون های خاصی را عبور داده و مانع عبور سایر یون ها می شوتد اما گرفتگی و اشباع شدن (در مدت زمان کوتاه)، مصرف انرژی زیاد و زیرساخت وسیع و پرهزینه از معایب بزرگ آنهاست. اساس اختراع حاضر پدیده الکتروشیمیایی "قطبش غلظت یون" است که در آن اعمال جریان الکتریکی به جریانی از آب شور در امتداد یک مش پوشش داده شده با یک پلیمر الکتروفعال انتخاب پذیر باعث شکل گیری یک ناحیه تخلیه یون در مجاور مش می شود که به صورت مانعی مجازی در برابر یون ها و ماکرومولکول ها عمل کرده و جریان آب را به دو بخش حاوی نمک (خروجی از دوطرف مش پوشش داده شده با یک پلیمر الکتروفعال) و بدون یون (خروج از مش پوشش داده شده با یک پلیمر الکتروفعال) تفکیک می کند. شکل (هندسه) سامانه و نرخ جریان آب ورودی در تشکیل ناحیه تخلیه یون پارامترهای مهم در این فرآیند هستند. بدنه ابزار از پلیمرهای مختلفی قابل ساخت است و الکترودهایی از جنس طلا و مس برای ایجاد میدان الکتریکی استفاده شد.