1403/03/08
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز ترکیبات هتروسیکلی هفت عضوی حاوی دو هترواتم نیتروژن و اکسیژن شامل اکسازپین، دیازپین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
اکسازپین، دیازپین
سال 1396
پژوهشگران حسین یاوری(دانشجو)، مسلم منصور لکورج(استاد مشاور)، ربابه بهارفر(استاد مشاور)، حشمت اله علی نژاد(استاد راهنما)، عباس شفیعی(استاد راهنما)

چکیده

در این رساله