1403/03/08
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و شناسایی نانوفیبر سلولز عامل دار شده با بازهای آلی و کاربرد آن در سنتز ترکیبات آلی مانند تتراکتون ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوفیبر سلولز عامل دار شده- تتراکتون
سال 1394
پژوهشگران فروغ مهرپرور(دانشجو)، حشمت اله علی نژاد(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)

چکیده

در این تحقیق، مشتقات تتراکتون در بازده های بالا با استفاده از کاتالیزگر نانو فیبر سلولز عامل دار شده با باز DBU به عنوان یک نانو کاتالیزگر ناهمگن، در حلال آب تهیه شدند.