1403/03/08
حشمت اله علی نژاد

حشمت اله علی نژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده شیمی
نشانی:
تلفن: 9111144735

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و کاربرد نانو کاتالیزگرهای مغناطیسی عامل دارشده با یونهای فلزی در برخی واکنشهای آلی مانند واکنش جفت شدن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوکاتالیزگرمغناطیسی یونهای فلزی واکنش پروپاژیل آمین
سال 1394
پژوهشگران مصطفی خسروانجم(دانشجو)، حشمت اله علی نژاد(استاد مشاور)، محمود تاجبخش(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، کاتالیزگرفلزی جدید بر پایه ی پلی وینیل ایمیدازول تثبیت شده بر گرافن مغناطیسی تهیه شده و با استفاده از روشهای مختلف مانند SEM ،TGA ،IR شناسایی شد و برای تهیه ی انواع مشتقات پروپارژیل آمینها از واکنش تک ظرفی آمین ٰآلدهید آلکین در محیط آبی استفاده شد.